S Reich Co., Ltd.

www.sreichcompany.com 

Call now !! +66 2322 3188 

Line ID: sreich 


 The Professional in chemical Pump Technology

   Thai  English 

ปั้มทนทานสารเคมี สำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

การเลือกปั๊มเพื่อใช้ในกระบวนการทำงาน ให้เหมาะสมกับสารเคมี เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อมิให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การรั่วซึมของสารเคมี การชำรุดของอะไหล่ปั๊มก่อนกำหนด หรือปริมาณการไหลของสารเคมีไม่คงที่ หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานเอส ไรคส์ มากว่า 10 ปี ทำให้เราเข้าใจความต้องการของทุกอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงประเด็น และนำเสนอวิธีการแก้ไขให้คุณได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ

อุตสาหกรรมและกระบวนการที่เราให้บริการ

งานที่เน้นสุขอนามัย

- ผลิตสินค้าเพื่อบริโภค
- ผลิตเครื่องดื่ม
- ผลิตเบเกอรี่
- ผลิตเครื่องสำอางค์
- กระบวนการที่เน้นสุขอนามัย
 • อาทิ นม, ครีม, โยเกิร์ต, ครีมชีส, ชีสละลาย, เครื่องปรุงแต่งกลิ่น, เครื่องปรุงแต่งสี, เครื่องปรุงแต่งรส, น้ำผลไม้, เบียร์, เหล้า, สาโท, ไวน์ ฯลฯ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำ / ระบบบำบัดน้ำ

 • การจัดการกากตะกอนกระบวนการอัดฟิลเตอร์ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การปรับสภาพน้ำ การจัดการสารแขวนลอย FLOC
 • การจ่ายสารเคมี เติมสารเคมี กรด และด่าง เพื่อทำความสะอาดในการกรอง

อุตสาหกรรมการชุบ การเคลือบพื้นผิว

 • สารเติมแต่งสี, กาว, น้ำยาเคลือบ, หมึก, สี, ลาเท็กซ์, ยาง, กรด, เรซิ่น, ย้อมสี, สารละลาย

อุตสาหกรรมสี - หมึก - พิมพ์

 • สีน้ำ, สีทาบ้าน, สีอคริลิค, หมึก, สีย้อม, สีเคลือบผนัง, ตัวทำละลาย, แล็คเกอร์

อุตสาหกรรมเคมี

 • กรด, ด่าง, แอลกอฮอล์, ตัวทำละลาย, น้ำยาง, อิมัลชัน

อุตสาหกรรมยา - เภสัชกรรม - การวิจัย - คลีนิค - การแพทย์ - ห้องแลป - คลินิกอุตสาหกรรม - เวชสำอางค์ - เครื่องสำอาง

 • การจ่ายสารเคมี, โปรตีนเหลว, วัคซีน, เซรุ่ม, พลาสม่า, น้ำหวาน
 • การบรรจุ การจ่าย การดูด เจล, ครีม, ยาสีฟัน, แอลกอฮอล์, กรองเจล

ระบบคูลลิ่ง - การระบายอากาศในตึก อาคาร

อุตสาหกรรมกระดาษ และเยื่อกระดาษ

 • กาว, ซีเมนต์, สารละลายข้น, สารยึดผิว, ของเหลว, เรซิ่น, โซเดียม ซิลิเกต, ไทเทเนียม ออกไซด์

อุตสาหกรรมเครื่องจักร งานจักรกล - Workshop

 • น้ำมัน, ไขมัน, ตัวทำละลาย, น้ำ, ของเหลวช่วยระบายความร้อน, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเครื่อง

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี - น้ำมัน - แก๊ส

อุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี กระบวนการชุบ

 • การขนถ่าย, การกรอง, การหมุนเวียนน้ำยาชุบผิว

อุตสาหกรรมเซรามิก - งานเหมืองแร่ - แร่ธาตุ - อุตสาหกรรมก่อสร้าง

 • ดินเหลว, โคลน, การจ่าย การอัดเข้าฟิลเตอร์, เส้นใยผสม, ซีเมนต์, ปูนขาว, ปูนพลาสเตอร์, คอนกรีต, กระเบื้อง, ฝ้าเพดาน

Back to Top